Team-Up


TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”– AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.

În vederea diminuării riscului de dezangajare automată a fondurilor alocate României prin POCU, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției a semnat un contract de finanțare pentru un proiect non-competitiv, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul întregii țări, finanțat prin Programul Operaţional Capital UmanAP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, cu o valoare de 2.657.162.612,32 lei.

La nivelul judetului Ilfov s-a obținut prin proiect o finanțare nerambursabilă de 83.815.658,23 lei, iar obiectivele acestuia sunt următoarele :

  • Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / proceduri/mecanisme și prin îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor din sistem
  • Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.

Proiectul presupune două componente esențiale, respectiv:

  • Componenta 1: Rambursarea cheltuielilor angajate la nivelul județului în perioada 2014-2018, cu plata drepturilor salariale ale asistenților maternali profesioniști ai DGASPC Ilfov
  • Componenta 2: vor fi finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe a asistenților maternali profesioniști și a personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului, prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională. Prin proiect se prevede și asigurarea salariilor asistenților maternali care vor fi angajați în perioada 2019-2023.

Prin rețeaua de asistenți maternali se asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, acesta fiind o persoană fizică, care prin activitatea care o desfășoară la domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea și educarea în vederea dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

În calitate de partener în proiectul menționat, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, prin ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Ilfov trebuie să asigure o contribuție financiară din valoarea bugetului de proiect pentru perioada 2019 – 2023 în valoare de 1.676.320,23 lei reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului, să asigure sustenabilitatea pe o perioada timp de 3 ani și să suporte toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.