Structura instituției


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  ILFOV

D.G.A.S.P.C. ILFOV are următoarea structură organizatorică :           

 1. DIRECTOR EXECUTIV

Structuri subordonate:

 • Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională; 
 • Serviciul Adopții și Postadopții; 
 • Serviciul Juridic și Contencios;
  • Biroul Delicvență Juvenilă;
 • Biroul Secretariatului pentru Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte cu Handicap
 • Compartiment Audit Public Intern;
 • Biroul Strategie și Management:
  • Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu ONG-urile,
  • Compartimentul Managementul calității serviciilor sociale și Control.
 • Biroul Comunicare și Monitorizare:

  • Compartimentul Comunicare, Registratură, Relații cu publicul și Evaluare inițială ;
  • Compartiment Monitorizare Analiză Statistică, Indicatori asistență socială și incluziune socială.
 • P.R.U. Săftica;
 • Complexul de Servicii Sociale Est ,,Voluntari”
 • Centrul de Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență domestică și telefonul social
 • Echipa Mobilă de intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
 • P.R.U.P.A. Acasă;
 • Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane;
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș.

 1. DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ALE PERSOANELOR ADULTE:

Director Executiv Adjunct

Structuri subordonate :

 • Serviciul Evaluare, Consiliere și Sprijin pentru Asistenții Maternali
  • Compartiment Evaluare și evidență asistenți maternali și copii
  • Compartiment manageri de caz și evaluare psihologică
  • Compartiment asistenți maternali profesioniști
 • Serviciul Probleme de Tip Familial și Rezidențial:
  • Compartiment manageri de caz;
  • Centrul Maternal Săftica;
  • Complex de Servicii Sociale Copii (serviciu modular) Periș:

 – Centrul de Plasament Periș,

 – Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș,

 – Casa de tip familial Periș.

 • Serviciul Management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități;
 • Compartimentul asistenți personali profesionișt;
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești;
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bălăceanca;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vidra;
 • Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială:
  • Compartimentul Evidență și Plătă,
  • Compartimentul Beneficii Asistență Socială.
 • Biroul Asistență Persoane Vârstnice:
  • Compartimentul management de caz și monitorizare servicii sociale persoane vârstnice,
  • Compartimentul asistență persoane vârstnice.
 • Biroul Prevenire Marginalizare Socială:
  • Compartimentul prevenire copii,
  • Compartimentul pervenire adulți.
 • Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Biroul Evaluare Complexă a Copilului;

 

 1. DIRECŢIA EDUCAȚIONALĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

Director Executiv Adjunct

Structuri subordonate:

 • Complex de servicii Sociale Sud (Vidra):
  • Centrul de zi Adulți
  • Centrul de Zi Copii
  • Centrul de consiliere, informare și dezvoltarea deprinderilor viață independentă persoane adulte cu dizabilități;
 • Compartimentul Activități Educaționale și Incluziune Socială;
 • Compartimentul Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă.

        4. DIRECŢIA ECONOMICĂ:

Director Executiv Adjunct

Structuri subordonate :

 • Compartiment Planificare Bugetară și Management Financiar;
 • Compartiment Contabilitate și Salarizare;
 • Compartiment Achiziți Publice și Monitorizare Contracte;
 • Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI- Coordonează partea administrativă din cadrul centrelor.