Structura instituției


ROF
 ORGANIGRAMAbun

( conform HCJ Ilfov nr. 120 din 30.10.2019)

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului (director executiv)

 • Direcția pentru protecția Drepturilor copilului și ale persoanelor adulte (director executiv adjunct)

  • Serviciul de evaluare, consiliere și sprijin pentru asistenții maternali
   • Compartimentul evaluare și evidență asistenți maternali și copii
   • Compartimentul manageri de caz și evaluare psihologică
   • Compartimentul asistenți maternali
  • Serviciul probleme de tip familial și rezidențial
   • Compartiment management de caz pentru copiii instituționalizați
   • Compartiment management de caz pentru copii aflați în plasament familial
   • Centrul Maternal Săftica
   • Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari
   • Complex de servicii sociale copii
    • Centrul de Plasament Periș
    • Centrul de zi Periș
    • Casa de tip familial Periș
  • Serviciul management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități
   • Compartiment asitenți personali profesioniști
   • Centrul de Abilitare și Reabilitare Tâncăbești
   • Centrul de Abilitare și Reabilitare Bălăceanca
   • Centrul de Îngrijire și Asistență Ciolpani
   • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Tineri Vidra
   • Complex de servicii  sociale Sud ( Vidra)
    • Centrul de zi adulți
    • Centrul de zi copii
    • Centrul de consiliere și informare
   • Serviciul Evidență și plataă beneficii de asistență socială
    • Compartimentul evidență și plată
    • Compartimentul beneficii asistență socială
   • Biroul asistență persoane vârstnice
    • Compartiment management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane vârstnice
    • Compartiment asistență persoane vârstnice
   • Biroul prevenire marginalizare
    • Compartimentul prevenire copii
    • Compartimentul prevenire adulți
   • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
   • Biroul evaluare complexă a copilului
 • Direcția economică (director executiv adjunct)

  • Compartiment planificare bugetară și management financiar
  • Compartiment contabilitate salarizare
  • Compartiment achiziții publice și monitorizare contracte
  • Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic, aprovizionare, SSM și PSI
 • Serviciul de resurse umane și formare profesională
 • Serviciul de adopții și post adopții
 • Serviciul juridic și contencios
 • Birou de delicvență juvenilă
 • Biroul secretariatul comisiei pentru proteția copilului și al comisiei de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap
 • Centrul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale: situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violența domestică și telefonul social
 • Biroul strategie și management serviciisociale
  • Compartimntul strategii, programe, proiecte, relația cu ONG-urile
  • Compartimentul managementul calității serviciilor sociale și control
 • Biroul comunicare și monitorizare
  • Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială
  • Compartimentul de monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială
 • Compartiment de audit public intern
 • C.P.R.U. Săftica
 • C.P.R.U.P.A. Acasă
 • Centrul de Asistență și protecție a victimelor traficului de persoane
 • Centrul pentru persoane vârstnice Periș.