Salariile de de baza ale functiilor din cadrul D.G.A.S.P.C.