Proiecte


  • TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” POCU/480/4/19/127169 și in colaborare cu toate DGASPC-urile din țară – (2018) în parteneriat cu ANPDCA
  • SNMD – Sistem Național de Management al Dizabilității(aplicatie informatică ( în curs de derulare) -în parteneriat cu ANPDCA
  • POCU-TA – ”Facilitarea inserției pe Piața Muncii a Persoanelor cu Dizabilități”- Tehnologie Asistivă (in curs de derulare) –  în parteneriat cu ANPDCA
  • „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” in colaborare cu și celelalte DGASPC –uri din țară  POCU: 465/4/4/128038 – (2019)- Partener cu ANES  (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse)
  • RENEPH (implementat in 2013) – Registrul Electronic Național al Persoanelor cu Handicap – în parteneriat cu ANPDCA