prima pagina – descriere


Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Ilfov funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judetean Ilfov cu rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Misiunea instituției este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Judetului Ilfov un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Ilfov sunt :

 • respectarea drepturilor și a demnității omului;
 • asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;
 • asigurarea dreptului de a alege;
 • abordarea individualizată și centrarea pe persoane;
 • participarea persoanelor beneficiare;
 • cooperarea și parteneriatul;
 • recunoașterea valorii fiecărei persoane;
 • abordarea comprehensivă, globală și integrată;
 • orientarea pe rezultate;
 • îmbunătățirea continuă a calității;
 • combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor.