Prezentare generală


O componentă importantă a protecției sociale o reprezintă asistența socială ca ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități, servicii specializate de protecție a persoanelor, grupurilor, comunităților aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-și realiza prin eforturi proprii un mod decent de viață.

Asistența socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăți va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecție pentru persoanele vulnerabile/defavorizate.

Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Ilfov funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judetean Ilfov ce are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Misiunea instituției este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Judetului Ilfov un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

Noile cerințe de-a lungul anilor au creat și diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Ilfov sunt următoarele:

 • respectarea drepturilor și a demnității omului;
 • asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;
 • asigurarea dreptului de a alege;
 • abordarea individualizată și centrarea pe persoane;
 • participarea persoanelor beneficiare;
 • cooperarea și parteneriatul;
 • recunoașterea valorii fiecărei persoane;
 • abordarea comprehensivă, globală și integrată;
 • orientarea pe rezultate;
 • îmbunătățirea continuă a calității;
 • combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor.