POST- ADOPŢIA (2 ANI)


  • rapoarte trimestriale asupra evoluţiei relaţiilor copil-persoană/familie adoptatoare,
  • servicii postadopţie.