Formulare utilizate pentru obtinerea prestatiilor sociale


Formularul A1 – Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită acordarea, menţinerea şi/sau sistarea drepturilor la prestaţii sociale şi facilităţi de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază – în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
Formularul A2 – Acest formular se adresează reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap/diagnosticati cu HIV/SIDA, care solicită acordarea bugetului personal complementar /alocaţiei de hrană prevăzută în legislaţia în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu.
Formularul A3 – Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe. Conţine datele de identificare ale persoanei şi optiunea/opţiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinţei.
Formularul A4 – Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de prestaţii sociale care au optat pentru acordarea acestora prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat aceste drepturi de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni. Conţine datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanţarea drepturilor baneşti şi posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanţarea.
Formularul A5 – Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care solicita eliberarea rovinietei
Formularul A6 – Acest formular se adreseaza asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau insotitorii acestora, care solicita eliberarea rovinietei
Formularul A7 – Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap care doresc plata prestatiilor sociale in cont bancar.Mentionam faptul ca putem da curs acestor cereri doar in cazul in care institutia a incheiat o conventie de colaborare cu banca respectiva
Declaraţiile tip pentru acordarea adeverinţei privind contractarea unui credit bancar a cărui dobandă să fie suportată din bugetul de stat – Aceste declaraţii se adresează beneficiarilor care solicită eliberarea unei adeverinţe din partea Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap ce poate fi folosită la contractarea unui credit bancar pentru una din situaţiile: achiziţionarea unui singur mijloc de transport sau adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces. Este un set cumulativ de 3 declaraţii pe propria raspundere, prin care beneficiarul îşi comunică datele de identificare şi motivul pentru care îşi asumă răspunderea.