INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:


INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC)

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare, a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – original;
 • examen recuperare medicală, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, pentru persoanele cu AVC recent, după  caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – original;
 • interpretare investigații imagistice: CT sau RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

II.ORTOPEDIE

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog, cu precizarea scalelor FMS (scala de gradare a forței musculare), BARTHEL, ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – în original – la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, după  caz
 • interpretare investigații imagistice: radiografie sau CT sau RMN, etc. (original);
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

III. RETARD MENTAL

 • examen psihiatric – original;
 • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

IV. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

 • examen psihiatrie – diagnostic și stare prezentă – original;
 • examen neurologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
 • examen geriatrie / gerontologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
 • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original;
 • interpretare computer tomograf – cerebral – original.
 • Bilet de ieșire spital, după caz – copie;

V. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

VI. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
 • examen psihologic – scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

 • examen oftalmologic, emis de 2 medici oftalmologi diferiți, cu precizarea diagnosticului, starea prezentă de sănătate, VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție), CVAO (câmp vizual ambii ochi) cu interpretare în grade și oportunitatea intervenției chirurgicale în caz de cataractă – în original;

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

 • examen O.R.L. – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • audiogramă recentă, interpretată – original.

IX. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII (VOCE)

 • examen O.R.L. sau examen oncologic – după caz, în funcţie de afecţiunea medicală – original.

X. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

 • examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;

XI. ARTERIOPATII

 • examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original
 • indice gleznă / braț sau examen Doppler  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original;
 • în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original.

XII. BOLI DE SÂNGE

 • examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală – original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIII. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

 • examen hematologie sau oncologie, după caz – original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIV.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

 • examen hematologie – original
 • examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale copii xerox.

XV. HIV – SIDA

 • examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico – imunologic – original;
 • examene paraclinice ( analize de sânge recente) specifice afecţiunii medicale – copii xerox

XVI. BOLI RESPIRATORII

 • examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;;
 • radioscopie pulmonară;
 • spirometrie cu interpretare de la medicul specialist – original;

XVII. DIABET ZAHARAT

 • examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I – juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) – original.
 • examen oftalmologic, cu precizarea VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale amibilor ochi fără corecție / cu corecție  – original.
 • examen neurologic – original.
 • examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) – original.
 •  indice gleznă/braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original.
 • analize medicale: glicemie, glicozurie, uree serică, creatinină, serică, HLG (hemoleucogramă glicozilată) – în copie xerox.

XVIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

 • examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă – (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original
 • investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) – în copie xerox
 • pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic – original

XIX. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE – HIPOFUNCŢIE

 • examen endocrinologie – original
 • examene de la alte specialităţi medicale – în funcţie de complicaţiile specifice bolii – original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) – în copie xerox.

XX. BOLI RENALE

 • examen nefrologie sau urologie – original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, recente: uree, creatinină, sumar urină, HLG -hemoleucogramă) – original .

XXI. TUMORI MALIGNE

 • examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive – original;
 • examen neurologic recent, pentru evaluarea funcționalității membrului afectat, în caz de limfedem  secundar unor neoplasme mamare și / sau  urogenitale, cu precizarea – după caz – a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL și a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice)  – original;
 • examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf sau RMN – după caz) – în copie xerox.

XXII. BOLI DE COLAGEN

 • examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie – după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional – original.
 • investigaţii serologice specifice – în copie xerox.

XXIII. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

 • examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;
 • examen neurologic – original;
 • radiografie coloană vertebrală – interpretare;
 • spirometrie – în copie xerox.

XXIV. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

 • examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original

XXV. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

 • examen neurologie cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate și scalele de evaluare a autonomiei și funcționalității, în funcție de diagnostic: ADL, IADL, Barthel, SOS, FMS etc.- original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original;
 • investigaţii paraclinice – interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G şi altele – după caz) – copii xerox;

De exemplu:

Pentru Boala Parkinson – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului și a stadializării Hoehn-Yahr, a stării prezente de sănătate, cu completarea scalelor de evaluare a autonomiei și funcționalității: UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), di Webster, a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Scleroză Multiplă – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: EDSS (Expanded Disability Status Scale), FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Pareze / Plegii Membre – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXVI. EPILEPSIA

 • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate – original.

XXVII. DERMATOLOGIE

 • examen dermatologie (cu precizarea scorului PASI în caz de psoriazis) – original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original.

XXVIII. AFECȚIUNI REUMATOLOGICE

 • Pentru Spondilită Anchilozantă
  • examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea: scalei BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index – privind evaluarea funcționalității în spondilită anchilozantă) și a chestionarului  BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – privind indicele activității în spondilită anchilozantă), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.
  • spirometrie, cu interpretare – original.
 • Pentru Poliartrită Reumatoidă – examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului și a clasei funcționale Steinbrocker, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea următoarelor scale: DAS28 (Disease Activity Score – care măsoară gradul de activitate al bolii) și scala HAQ (Healt Assessment Questionnaire -chestionar de evaluare personală), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXIX. AMPUTAȚII

 • pentru amputații mai vechi de 12 luni – examen ortopedie sau chirurgie vasculară, cu diagnostic, stare prezentă bont, posibilități de mers, situația protezării, starea membrului contralateral, cu IGB (Indice gleznă / brat)cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare / membrului inferior, precum și cu scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
 • pentru amputații recente – examen ortopedie sau chirurgie vasculară – în original;
 • alte investigații medicale, după caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.
 • bilet de ieșire din spital – copie xerox.

XXX. LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

 • examen medicină internă sau reumatologie, cu diagnostic, stare prezentă, scorul SLEDAI și scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
 • investigații paraclinice relevante, în funcţie de complicaţiile bolii.