Informare Publică


Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov, facilitează desemnarea unui reprezentant, din partea organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov, așa cum prevede Art. 85 alin 4 (lit.c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În acest sens, organizațiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap sunt așteptate JOI, 02.11.2023, de la ora 11.30, la sediul DGASPC Ilfov din bd. Voluntari nr. 94-96, în sala de ședințe de la etajul 1, să nominalizeze individual și să desemneze de comun acord o persoană care să facă parte din Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov, care își desfășoară activitatea în sediul Spitalului Județean Ilfov (bd. Basarabia nr. 49-51, Sector 2, București), în baza următoarelor prevederi legale:

  • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Hotărârea 430/2008 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  • Ordinul nr. 2 298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
  • Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 36 din2 8.02.23 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

Organizațiile care intenționează să facă propuneri în vederea desemnării ca membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov trebuie să prezinte:

  • o scurtă scrisoare de intenție;
  • documentul care să ateste desfășurarea de activitate în beneficiul persoanelor cu handicap;
  • CV actualizat al persoanei propuse.

Organizațiile neguvernamentale care nu pot participa fizic la întâlnirea de la sediul DGASPC Ilfov pot transmite documentația propusă la adresa de e-mail dgaspcif@protectiacopilului.ro,  până joi, 02.11.2023, ora 11.00.

Decizia referitoare la membrul desemnat va aparține în totalitate organizațiilor prezente la întâlnire.