ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI – ce este ca şi etapă a adopţiei


ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI – ce este ca şi etapă a adopţiei

Cererea de încuviinţare a adopţiei este însoţită de următoarele acte:

  • certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată;
  • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unităţi publice nominalizate de către direcţia de sănătate publică;
  • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
  • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare ân vederea adopţiei;
  • certificatele de naştere ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soţilor din familia adoptatoare, în copie legalizată;
  • cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
  • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;
  • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimţământului părinţilor fireşti, în măsura în care nu s-a pronunţat anterior o hotărâre judecătorească de încuviinţare a deschiderii procedurii adopţiei interne a copilului.

Direcţia în a cărei razş teritorială domiciliază persoana sau familia adoptatoare va avea obligaţia de a depune rapoartele finale până cel mai tarziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei, precum şi, după caz, de a da instanţei judecătoreşti orice relaţii necesare pentru soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

Instanţa judecătorească va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă, pe baza probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului. În termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a încuviinţat adopţia, direcţia care a participat la judecarea cererii de încuviinţare a adopţiei va înştiinţa în scris părintii fireşti despre aceasta.