Costuri Servicii Sociale


Standardele minime de cost pentru serviciile sociale publice existente la DGASPC Ilfov sunt reglementate de  Hotărârea Guvernului Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, respectiv;

Nr. Crt Tipul serviciului Cost/ an/ beneficiar
1 Copii plasaţi în centre de plasament 28,847 lei
2 Copii cu dezabilități plasaţi în centre de plasament 39,087 lei
3 Centru de primire în regim de urgență 40,173 lei
4 Mamă cu un copil 45,931 lei
5 Centru de îngrijire și asistență 33,827,50 lei
6 Centru de recuperare și reabilitare 35.920,11 lei
7 Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 37.870,40 lei
8 Cămin pentru persoane vârstnice 23.784 lei