Prestații sociale și facilități pentru copiii cu handicap


Prestații sociale

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a județului Ilfov
 • prestație socială lunară minori în cuantum de 250 lei;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006, în cuantum de 1.162  lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a județului Ilfov
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 150 lei.

Copilul cu handicap mediu poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a județului Ilfov
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 50 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA poate beneficia şi de:

 • alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.
Nu pot beneficia de indemnizația lunară  conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecție socială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial.

Facilități

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.