Centrul de zi Peris


Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Periş funcţionează în cadrul Complexului de Servicii Sociale Copii Periș (localitatea Periș, strada Principală nr. 582), în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, fiind singurul centru de stat din județul Ilfov care asigură terapii gratuite pentru copiii cu afecțiuni neuro-psiho-motorii. Cu o capacitate de 50 de locuri, Centrul de Zi are mai multe cabinete de specialitate și săli de activități, astfel: cabinet de kinetoterapie, cabinet psihologic, cabinet de logopedie, sală de calculatoare, atelier de croitorie, club de joacă și activități educative.

Serviciile Centrului de Zi se adresază copiilor cu dizabilități cu domiciliul pe raza județului Ilfov și au vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Gândit ca un serviciu social destinat prevenției separării de familie, Centrul de Zi de la Periș va asigura accesul cu prioritate pentru copiii care provin din familii destrămate, familii care se confruntă cu probleme economice, sociale, stări de boală, conflicte intrafamiliale sau alte situaţii care pot pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

Misiunea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilități Periș este prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare- reabilitare, recreare, socializare, consiliere socială și psihologică, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere socială și psihologică, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.