Centrul de zi Peris


Centrul de Zi Periş funcţionează ca instituţie de interes judeţean, fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, cu o capacitate de 20 de locuri, fiind un Centru de Zi pentru copiii cu dizabilitati cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, care au domiciliul legal în judeţul Ilfov, conform Ordinului 27/2019 privid standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Beneficiarii Centrului de Zi Periş sunt:

  • copiii cu nevoi speciale cu vârste cuprinse intre 0-18 ani, care au domiciliul legal in Judeţul Ilfov;
  • copii aflaţi in evidenta cu anumite deficiente, proveniţi din familii aflate în dificultate, familii care se confruntă cu probleme economice, sociale, stări de boală, conflicte intrafamiliale sau alte situaţii care pot pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

Centrul de Zi Peris, subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, oferă servicii pentru protecţia copilului, servicii ce au drept misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare- reabilitare, recreare, socializare, consiliere sociala si psihologica, dezvoltare a deprinderilor de viata independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere sociala si psihologica, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.