Centrul de primire în regim de urgență Săftica


Este un serviciu care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioada determinata de timp, atunci când se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă,

Funcţionează ca serviciu social cu cazare, organizat ca centru de primire în regim de urgenţă, precum şi ca adăpost de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-III, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015,

In CPRU Săftica pot fi ocrotiţi următoarele categorii de minori:

  • cei ai căror părinţi pun în pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea lor morală;
  • cei ai căror părinţi sau ocrotitori legali exercită în mod abuziv drepturile părinteşti; o victime ale traficului şi migraţiei;
  • cei care au fost neglijaţi sau abuzaţi;
  • cei părăsiţi de părinţi, fugiţi din instituţiile de ocrotire sau găsiţi vagabondând.

Minorii pot fi plasaţi în centru dacă au domiciliul pe raza administrativ- teritorială a judeţului Ilfov sau au fost găsiţi în raza respectivă

Sunt admişi în baza plasamentului în regim de urgenţă stabilit prin decizia directorului executiv, în urma evaluării iniţiale a situaţiei copilului.

Evaluarea iniţială se realizează de către echipa de intervenţie din cadrul telefonului copilului.

Decizia directorului executiv este urmată de hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, conforn legislaţiei în vigoare.

În termen de 15 zile de la decizia plasamentului de urgenţă, în urma evaluării detaliate a situaţiei copilului, managerul de caz face propuneri către comisie referitoare la reintegrarea copilului în familie, însoţite de un plan de servicii pentru reabilitarea copilului şi susţinerea relaţiilor familiale, sau, când acest lucru nu e posibil, pentru luarea unei măsuri de protecţie, însoţite de planul individual de protecţie.