Centrul de primire în regim de urgență Săftica


Centrul de primire în regim de urgență este un serviciu care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioada determinată de timp, atunci când se află în pericol iminent în propria familie, familie lărgită sau în familia substitutivă, în conformitate cu Legea 272/2004 privind Drepturile Copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului 25/2019 și funcționează conform Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgenţă, precum şi ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-III, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3.

Centrul de primire în regim de urgenţă este structura care asigură găzduire provizorie, până la maximum 6 luni, fără posibilitate de prelungire şi se organizează cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute de legislația în vigoare, pentru un număr de maximum 30 de copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă.