Casa de Tip Familial “ARINIȘ”


Casa de Tip Familial ,,Ariniș” se înființează ca serviciu social, având codul de serviciu 8790-CR-C-I, cu o capacitate de 12 locuri, fără personalitate juridică. Acest serviciu, aflat în subordinea Complexului de Servicii Sociale Periș, se înființează pentru a răspunde noilor prevederi legale și a creării de alternative, în vederea preluării în cel mai scurt timp posibil a copiilor în cadrul centrului de primire în regim de urgență, și nu numai.

Casa de Tip Familial ,,Ariniș” este un serviciu de tip rezidenţial prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului, în condiţiile prezentei legi.

Casa de Tip Familial ,,Ariniș” este locuinţa care acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale pentru un număr de maximum 12 copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, a plasamentului, în condiţiile prezentei legi. În situaţii excepţionale, numărul copiilor poate fi de maximum 16, cu respectarea exigenţelor minimale, dar numai pe durata existenţei situaţiei excepţionale.