Centrul de Plasament Periş


Centrul de Plasament Periş este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care are drept misiune executivă furnizarea sau asigurarea accesului copiilor la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale conform Ordinului nr. 25/2019.

Centrul de Plasament Periş funcţionează în incinta Complexului de Servicii Sociale Copii – Serviciu Modular Peris.

Centrul are o capacitate de 30 de locuri.

Centrul de Plasament Periş este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale. Activităţile curente desfăşurate în cadrul centrului de plasament vizează găzduirea, îngrijirea, educaţia non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, asistenţă medicală, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi activităţi legate de reintergarea sau integrarea familială.

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Plasament Periş sunt copiii/tinerii care temporar sau definitiv sunt lipsiţi de mediul lor familial sau a căror dezvoltare sau integritate fizică sau morală sunt periclitate şi pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească au dispus măsura plasamentului.

Vârsta copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile centrului este cuprinsă între 7-18 ani, iar pentru cei care îşi continuă studiile până la 26 ani.