Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari


Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care are drept misiune executivă furnizarea sau asigurarea accesului copiilor la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale, conform Ordinului nr. 25/2019.

Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari funcţionează în orașul Voluntari, bd-ul Voluntari nr. 94-96

Centrul are o capacitate de 50 de locuri.

Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale. Activităţile curente desfăşurate în cadrul centrului de plasament vizează găzduirea, îngrijirea, educaţia non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, asistenţă medicală, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi activităţi legate de reintergarea sau integrarea familială.

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari sunt copiii/tinerii care temporar sau definitiv sunt lipsiţi de mediul lor familial sau a căror dezvoltare sau integritate fizică sau morală sunt periclitate şi pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului, Directorul Executiv sau instanţa judecătorească au dispus măsura plasamentului.

Vârsta copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile centrului este cuprinsă între 7-18 ani, iar pentru cei care îşi continuă studiile până la 26 ani.