Casa de Tip Familial Periş


Casa de Tip Familial Periş găzduieşte copiii/tinerii cu dizabilităţi proveniţi din centrele de primire în regim de urgenţă, centre de plasament, Serviciul Asistenţă Matemală de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Ilfov şi funcţionează conform Ordinului 26/2019 privind standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.

Beneficiarii casei sunt:

 • Copiii cu deficienţe neuro-psihomotorii de diverse grade de handicap proveniţi din centrele de plasament de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Ilfov care necesită suport specializat în vederea asigurării îngrijirii de bază;
 • Tinerii care au împlinit varsta de 18 ani şi care beneficiază în condiţiile legii, de protecţie specială. Activităţile derulate au în vedere caracterul temporar al măsurii.

Programul de funcţionare al Căsuţei de Tip Familial este permanent.

Serviciile sociale asigurate beneficiarilor sunt:

 • stabilirea măsurii de protecţie şi reevaluarea acesteia în tennenele stabilite de lege,
 • găzduirea şi asigurarea hranei zilnice;
 • sprijin în vederea integrării profesionale;
 • sprijin în vederea integrării sociale;
 • suport şi asistenţă în vederea obţinerii unui loc de muncă şi a unei locuinţe cu chirie modică;
 • asistenţă socială în vederea reintegrării familiale, plasament în familia extinsa; deschiderea procedurii de adopţie;
 • asigurarea accesului la serviciile din comunitate;
 • servicii privind educaţia, socializarea şi petrecerea timpului liber: sprijin în efectuarea temelor, lucru suplimentar, activităţi cu caracter pedagogic; consiliere socială şi psihologică; sprijin pentru autogospodărire; organizarea sărbătorilor naţionale sau religioase; organizarea aniversărilor tradiţionale (ziua de naştere sau ziua numelui); activităţi recreative sau de petrecere a timpului liber; activităţi cultural educative şi de socializare; activităţi manuale şi artistice; activităţi şi jocuri sportive; organizarea de excursii şi alte activităţi de recreere.
 • demersuri în vederea încadrării în grad de handicap.

Beneficiile sociale oferite sunt: asigurarea banilor de nevoi personale, alocaţiei de stat, indemnizaţiei unice oferite la ieşirea din sistemul de protecţie a copilului, găzduire, hrană, rechizite, cazannament şi a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare nevoilor beneficiarilor;