Asistența maternală


Asistența maternală este un serviciu social prin care se  asigură protecţia copilului pentru care este necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea sa, de către un asistent maternal profesionist. Standardele minime de calitate aplicabile acestui serviciu social sunt reglementate de Ordinul MMJS nr. 26/2019.

Asistentul maternal profesionist este acea persoană fizică atestată de Comisia pentru Protecţia Copilului care, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, asigură creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în îngrijire sau plasament.

Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenţă maternală, dacă se impune acest lucru.

Poate beneficia de serviciul de asistență maternală:
– copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decăzuți din exercitiul drepturilor părintesti;
– copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;
– copilul abuzat sau neglijat;
– copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitaţi sanitare.

Asistent maternal profesionist

Modalităţi şi condiţii de acordare a acestui serviciu social

Plasamentul în regim de urgenţă al copilului este făcut în condiţiile prevăzute de lege, cu justificarea în scris de către asistentul social care a propus măsura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului în acest caz se realizează în cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar în cazuri excepţionale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile.

Hotărârea de plasament

  • Recomandarea stabilirii măsurii de plasament a copilului la AMP se face de către managerul de caz împreună cu asistentul social al copilului şi este o consecinţă a evoluţiei favorabile a procesului de acomodare.
  • În această etapă este obligatorie luarea în considerare a opiniei copilului – potrivit capacităţii sale de exprimare şi gradului său de maturitate – şi a opiniei–AMP.
  • Prezentarea cazului autorităţii competente se realizează în echipă, de către managerul de caz/asistentul social implicat, propunerea de luare a măsurii de plasament fiind susţinută de către managerul de caz sau asistentul social al copilului.
  • Decizia finală aparţine autorităţii competente.
  • Hotărârea de plasament se face nominal la AMP.