Protecția copilului


Atribuţiile  principale ale DGASPC în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului

Servicii sociale publice de tip rezidențial :

Telefonul Copilului116 111, linia europeană de asistență pentru copii:

https://www.116111.ro/

https://116111.ro/plecatdeacasa/

https://116111.ro/AtingeriNedorite/