Protecția copilului


Atribuţiile  principale ale DGASPC în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului

Servicii sociale publice de tip rezidențial :