Contact


1.

Registratură

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88

Interior: 100


Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov ;
2.

Secretariat

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88

Interior: 101 Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov ;
3.

Director Executiv
Bogdan Iulian PÎNTEA

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
4.Director Executiv Adjunct Economic
Maria Magdalena PETRE
021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
5.Director Executiv Adjunct
Direcția pentru Protecția drepturilor Copilului și ale Persoanelor Adulte
Anabela Gabriela ZAMFIR
021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
6.Direcția Educațională, Incluziune și Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă

 

Vica – Nela ANDRIEȘ

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
directiaeducationala.if@protectiacopilului.ro
 
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
7.Compartiment Contabilitate și Salarizare 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior:  130;
economic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
8.Compartiment Planificare Bugetară și Management Financiar 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior:  129;
economic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
9.Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 106;
resurseumane_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
10.Serviciul pentru Probleme de Tip Familial și Rezidențial 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 119 și 120;
familial.rezidential.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
11.Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 132;
administrativ.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
12.Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 122, 123 și 124;
asistentasocialaif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
13.Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 021.369.58.89
021.369.58.90
 Interior: 127;
sec_adulti_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
14.Biroul Evaluare Complexă a Copilului 021.369.58.89
021.369.58.90

 

Interior: 128;

0786.722.419

sec_copii_if@protectiacopilului.ro

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
12.Serviciul Juridic și Contencios 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 109;
juridic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 13.Biroul Delincvență Juvenilă 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 134;
delincventajuvenila.if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
14.Serviciul Evaluare, Consiliere și Sprijin pentru Asistenții Maternali 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 118;
asistentamaternala.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
15.Biroul Strategie și Management 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 114;
proiecte_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
16.Biroul Comunicare și Monitorizare 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 115;
comunicare.monitorizare@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
17.Serviciul Management de caz si monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 121;
managementadulti.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
18.Biroul Asistență Persoane Vârstnice 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 125;
persoanevarstnice.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
19.Biroul Prevenire Marginalizare Socială 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 126;
prevenire_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
20.Serviciul Adopții și Postadopții 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 107 și 108;

 

Mobil: 0766 085 645
adoptii_ilfov@protectiacopilului.ro

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
21.Biroul Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 111;
secretariatcomisii_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 22.Secretariatul Comisiei Protecția Copilului
021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 112;
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 23.Centrul de Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență domestică și telefon social
021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 116 și 117;

 

regimurgenta_if@protectiacopilului.ro

0766 085 643

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
24.Compartimentul Achiziții Publice și Monitorizare Contracte 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 131
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
25.Centrul Maternal Saftica 021.350.05.63
cmsaftica@protectiacopilului.ro
Comuna Balotesti, Calea Bucurestilor Nr. 141,  Județul Ilfov;
26.Centrul de Abilitare Reabilitare Tâncăbești pentru persoane adulte cu dizabilități 021.350.24.08
cabrtancabesti@protectiacopilului.ro
Comuna Snagov, sat Tancabesti, Strada Aleea Reinvierii nr. 260,  Județul Ilfov;
27.Centrul de Îngrijire și Asistență Ciolpani pentru persoane adulte cu dizabilități 021.266.80.92
ciaciolpani@protectiacopilului.ro
Comuna Ciolpani, Calea Bucuresti, nr.348, Județul Ilfov;
28.Complex de servicii sociale Periș  021.267.09.25
cssperis@protectiacopilului.ro
Comuna Peris, Strada Principala Nr. 582 , Județul Ilfov;
29.Centrul de Abilitare si Reabilitare Bălăceanca pentru persoane adulte cu dizabilități 021.369.37.34
cabrbalaceanca@protectiacopilului.ro
Comuna Cernica, Sat Balaceanca, Strada Garii, Nr.58 , Județul Ilfov;
30.Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Tineri Vidra pentru persoane adulte cu dizabilități 021.361.20.67
ciatvidra@protectiacopilului.ro
Comuna Vidra, Strada Principala, Nr.46, Județul Ilfov;
31.Centrul de plasament în regim de urgență Săftica 021.350.05.63
cprusaftica@protectiacopilului.ro
 Comuna Balotesti, Calea Bucurestilor Nr. 141,  Județul Ilfov;
32.Cămin pentru persoane vârstnice Periș 021.267.08.81
caminperis@gmail.com
 Comuna Periș, Str. Principală, nr. 507, Județul Ilfov
33.Centrul de primire în regim de urgență pentru persoanele fără adapost ,,Acasă”cpruacasa@protectiacopilului.ro Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;