Contact


1.

Registratură

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88

Interior: 100

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov ;
2.

Secretariat

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88

Interior: 101 

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov ;
3.

Director Executiv

George Denis SENCIUC

021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro

Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
4. Director Executiv Adjunct
Direcția Economică
Maria Magdalena PETRE
021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
5. Director Executiv Adjunct
Direcția pentru Protecția Drepturilor Persoanelor Adulte
Anabela Gabriela ZAMFIR
021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
6. Director Executiv Adjunct Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului  021.369.58.89
021.369.58.90
Fax:021.369.58.88
dgaspcif@protectiacopilului.ro
7. Compartiment Contabilitate și Salarizare 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior:  130;
economic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
8. Compartiment Planificare Bugetară și Management Financiar 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior:  129;
economic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
9. Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 106;
resurseumane_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
10. Serviciul pentru Probleme de Tip Familial și Rezidențial 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 119 și 120;
familial.rezidential.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
11. Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 132;
administrativ.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
12. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 122 și 124;
asistentasocialaif@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
13. Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 021.369.58.89
021.369.58.90
 Interior: 125 și 127;
sec_adulti_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
14. Biroul Evaluare Complexă a Copilului 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 128; 0786.722.419 sec_copii_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
12. Serviciul Juridic și Contencios 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 109;
juridic.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 13. Biroul Delincvență Juvenilă 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 134;
delincventajuvenila.if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
14. Serviciul Evaluare, Consiliere și Sprijin pentru Asistenții Maternali 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 118;
asistentamaternala.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
15. Biroul Strategie și Management 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 114;
proiecte_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
16. Biroul Comunicare și Monitorizare 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 115;
comunicare.monitorizare@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
17. Serviciul Management de caz si monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 121;
managementadulti.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
18. Biroul Asistență Persoane Adulte 021.369.58.89
021.369.58.90; Mobil: 0731444727
persoanevarstnice.ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
19. Biroul Prevenire Separării Copilului de Familie 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 126;
prevenire_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
20. Serviciul Adopții și Postadopții 021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 107 și 108;Mobil: 0766 085 645
adoptii_ilfov@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
21. Biroul Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 111;
secretariatcomisii_if@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 22. Secretariatul Comisiei Protecția Copilului 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 112;
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
 23. Centrul de Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență domestică și telefon social
021.369.58.89
021.369.58.90Interior: 116 și 117;regimurgenta_if@protectiacopilului.ro 0766 085 643
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
24. Compartimentul Achiziții Publice și Monitorizare Contracte 021.369.58.89
021.369.58.90
Interior: 131
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
25. Centrul Maternal Săftica 021.350.05.63
cmsaftica@protectiacopilului.ro
Comuna Balotesti, Calea Bucurestilor Nr. 141,  Județul Ilfov;
26. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești 021.350.24.08
cabrtancabesti@protectiacopilului.ro
Comuna Snagov, sat Tancabesti, Strada Aleea Reinvierii nr. 260,  Județul Ilfov;
27. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpan 021.266.80.92
ciaciolpani@protectiacopilului.ro
Comuna Ciolpani, Calea Bucuresti, nr.348, Județul Ilfov;
28. Complex de servicii sociale Periș  021.267.09.25
cssperis@protectiacopilului.ro
Comuna Peris, Strada Principala Nr. 582 , Județul Ilfov;
29. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bălăceanca 021.369.37.34
cabrbalaceanca@protectiacopilului.ro
Comuna Cernica, Sat Balaceanca, Strada Garii, Nr.58 , Județul Ilfov;
30. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vidra 021.361.20.67
ciatvidra@protectiacopilului.ro
Comuna Vidra, Strada Principala, Nr.46, Județul Ilfov;
31. Centrul de plasament în regim de urgență Săftica 021.350.05.63
cprusaftica@protectiacopilului.ro
Comuna Balotesti, Calea Bucurestilor Nr. 141,  Județul Ilfov;
32. Cămin pentru persoane vârstnice Periș 021.267.08.81
caminperis@gmail.com
Comuna Periș, Str. Principală, nr. 507, Județul Ilfov
33. Centrul de primire în regim de urgență pentru persoanele fără adapost ,,Acasă” cpruacasa@protectiacopilului.ro Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
34. Serviciul incluziune, programe, analiza si identificare servicii sociale incluziuneif@protectiacopilului.ro Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;
35. Ofițer Protecția Datelor (D.P.O.) 0741.044.405
protectiadatelor@protectiacopilului.ro
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Județul Ilfov;