CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5


 

 • eliberat de medicul de specialitate dintr-o unitate sanitară abilitată/ medicul curant din centrul hospice
  • unitățile abilitate se publică obligatoriu pe site-ul DSP
 • diagnostic
  • în caz de diagnostic multiplu, se eliberează mai multe certificate sau un certificat semnat de șeful unității sanitare în care lucrează medicii (spital, policlinică)
 • model în Ordinul MS 576/2007
 • însoțit de documente medicale adiționale
 • se înmânează părinților/ prin poștă
 • valabilitatea nu poate fi mai mică de 3 luni și nici mai mare de 4 ani
 • în situaţia în care copilul necesită îngrijiri paliative, medical va consemna această informaţie în cerificatul medical

 

Certificatul trebuie să conţină informaţii despre termenul de valabilitate