Centrul de primire în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost “Acasă”


Este un serviciu care are drept misiune asigurarea protecţiei adultului/familiei, pe o perioada detenninata de timp, atunci când se află în pericol iminent şi funcţionează conform Ordinului Nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, cod 8790 CR-PFA-I.

În regim de urgenţă, beneficiarilor li se asigură:

  •  condiţii de viaţă decente;
  •  asistenţă medicală primară;
  •  consiliere socială şi de suport privind reintegrarea socială şi profesională .

Serviciile sociale acordate :

  1. Găzduire;
  2. Prepararea şi servirea mesei;
  3. Consiliere în vederea integrării profesionale;
  4. Acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă;
  5. Facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii sociale şi servicii sociale;
  6. Suport pentru găsirea unui loc de muncă, participarea la cursuri de calificare/ recalificare, obţinerea unei locuinţe şi demersuri în colaborare cu comunităţile locale de unde provin pentru reintegrarea lor în aceste comunităţi (locuinţe sociale).