Centrul de Abilitare și Reabilitare Tâncăbești


Serviciul social “Centrul de Abilitare şi Reabilitare Tâncăbeşti”, cod serviciu social 8790 CR – D – II, cu sediul în Corn. Snagov, Sat Tâncăbeşti, Str. Aleea Reînvierii, Nr. 260, Jud. Ilfov, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, acreditat conform Certificatului de acreditare serie AF nr. 000240, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr.    , CUI 17093675, cu sediul în Oraş Voluntari, B-dul Voluntari, Nr. 94 – 96 , Jud. Ilfov.

Scopul serviciului social “Centrul de Abilitare şi Reabilitare Tâncăbeşti” este furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent sau temporar, găzduire pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, educare, socializare şi petrecere a timpului liber, reintegrare familiară şi comunitară, a persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale, integrarea pe piaţa muncii a acestora, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice sau private în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate în scopul realizării protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizaţi în Centrul de Abilitare şi Reabilitare Tâncăbeşti.

Centrul de Abilitare şi Reabilitare Tâncăbeşti este centru de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu nevoi speciale, încadrate în grad de handicap mental sau asociat. Acest centru are o capacitate maximă de 42 paturi, este fără personalitate juridică, şi este aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.