Centrul de Abilitare si Reablitare Bălăceanca


Serviciul social “Centrul de Abilitare şi Reabilitare Bălăceanca”, cod serviciu social 8790 CR – D – II , cu sediul în Sat. Bălăceanca, Corn. Cernica, Str. Gării, Nr. 58, Jud. Ilfov, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Scopul serviciului social “Centrul de Abilitare şi Reabilitare Bălăceanca” este furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent sau temporar, găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, educare, socializare şi petrecere a timpului liber, reintegrare familiară şi comunitară, a beneficiarilor cu dizabilităţi mentale, integrarea pe piaţa muncii a acestora, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice sau private în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate în scopul realizării protecţiei beneficiarilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi în Centrul de Abilitare şi Reabilitare Bălăceanca.

Centrul de Abilitare şi Reabilitare Bălăceanca asigură, la nivelul acestuia, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei beneficiarilor cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap mental sau asociat.