Rapoarte / reglementări


Standardele minime de cost pentru serviciile sociale publice existente la DGASPC Ilfov sunt reglementate de  Hotărârea Guvernului Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii […]

Standarde de cost minime