Proiecte in derulareFONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor Cod proiect POCU/480/4/19/127169 24.06.2021 Vrei să devii asistent maternal în Județul Ilfov? Iată ce trebuie să faci! Dacă vrei să devii asistent maternal profesionist, acum […]

TEAM-UP Progres în calea îngrijirii alternative a copiilorSistem Național de Management privind Dizabilitatea – cod MySMIS 127682 “Competitivi împreună !” Perioada de desfășurare: 11.07.2019 – 11.06.2021 Comunicat de presă Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi implementarea unei platforme naţionale centralizate, pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulţi şi copii cu certificate de încadrare […]

S.N.M.D. – Sistem Național de Management privind Dizabilitatea


P.O.C.U.-TA – ”Facilitarea inserției pe Piața Muncii a Persoanelor cu Dizabilități”- Tehnologie Asistivă Comunicat de presa Proiectul prevede acordarea de subvenţii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale […]

Facilitarea inserției pe Piața Muncii a Persoanelor cu Dizabilități- Tehnologie ...“Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș” Obiectivul general al proiectului este oferirea de servicii de informare şi consiliere, cursuri de calificare şi perfecţionare, promovarea principiului egalităţii de şanse, şi utilizarea tehnologiilor moderne pentru facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii mai bune şi implicit o viaţă mai bună. Obiectivul […]

Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș


VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ! perioada de deasfșurare : 2019-2021 în parteneriat cu ANES (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse) in colaborare cu și celelalte DGASPC –uri din țară Fișa proiectului Sprijin si încredere în viitor pentru victimele violenței domestice prin serviciile create și dezvoltate în cadrul […]

VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!