Casa de Tip Familial “SABAR”


Pentru a răspunde obiectivelor asumate în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului în vederea creșterii calității serviciilor sociale pentru copil și familie și promovarea îngrijirii de tip familial sau a îngrijirii în alternative rezidențiale (case de tip familial), pentru copiii separați temporar de familie, D.G.A.S.P.C. Ilfov, în colaborare cu Fundația Hope and Homes for Children România și Consiliul Județean Ilfov au demarat în anul 2020 implementarea Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament Periș din localitatea Periș, jud. Ilfov și înființarea a unei case de tip familial (Conventia nr. 5301/04.02.2020).

Astfel, s-a înființat Casa de Tip Familial ,,Sabar”, cod serviciu 8790-CR-C-I, cu o capacitate de 12 locuri, fără personalitate juridică, în vederea închiderii Centrului de Plasament Periș din cadrul Complexului de Servicii Sociale Copii Periș, precum și pentru alte intrări în sistem. Misiunea generală a acestui serviciu social este de a asigura accesul copiilor/tinerilor separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. Este demonstrat deja faptul că tipul de protecție care promovează conviețurea în grupuri restrânse stimulează dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor, iar prin colaborarea specialistilor se realizează suportul emoțional și educațional pentru fiecare copil în parte, socializare și petrecere a timpului liber, în vederea integrării în viața comunitară. Casele de tip familial oferă copiilor posibilitatea de a avea hobbyuri, au camera lor pe care o pot personaliza după preferințe, gestionează activitățile zilnice, învață să-și prepare singuri hrana, leagă prietenii și încep să funcționeze corect din punct de vedere social.

Casa de Tip Familial ,,Sabar” este un serviciu de tip rezidenţial prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului, în condiţiile prezentei legi.

Casa de Tip Familial ,,Sabar” este locuinţa care acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale pentru un număr de maximum 12 copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, a plasamentului, în condiţiile prezentei legi. În situaţii excepţionale, numărul copiilor poate fi de maximum 16, cu respectarea exigenţelor minimale, dar numai pe durata existenţei situaţiei excepţionale.