Casa de Tip Familial “PERIȘ”


Casa de Tip Familial ,,Periș” găzduiește copiii/tinerii cu dizabilități proveniți din centrele de primire în regim de urgență, centre de  plasament, Serviciul Asistență Maternală  de pe raza administrativ teritorială a Județului Ilfov și funcționează conform Ordinului M.M.S.J. nr. 26/2019 privind standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, care se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

  • Copii cu deficiențe neuro-psihomotorii de diverse grade de handicap proveniți din centrele de plasament de pe raza administrativ teritorială a județului Ilfov care necesită suport specializat în vederea asigurării îngrijirii de bază;

Tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază în condițiile legii, de protecție specială