Cardul european de dizabilitate


CARDUL EUROPEAN DE DIZABILITATE

Documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, în state membre ale Uniunii Europene participante la proiectul “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa” (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta și România)

Cererile de eliberare a Cardurilor Europene pentru Dizabilitate se centralizează de către DGAPSC Ilfov și se transmit în vederea emiterii către ANPDPD .

Cererea va conține următoarele elemente:

  • domiciliul sau reședința, seria , numărul B.I/C.I sau în cazul minorilor, a certificatului de încadrare în grad de handicap precum și domiciliul sau reședința , seria , numărul B.I/C.I a reprezentantului legal al acestuia
  • fotografie tip CI recentă a persoanei cu dizabilități (în situația transmiterii în format electronic fotografia va fi în format jpg.)
  • numărul de telefon, adresă de e-mail
  • semnătura persoanei cu dizabilități sau reprezentantului legal al acesteia

Cererile se pot depune la registratura D.G.A.S.P.C. Ilfov sau la adresa de email asistentasocialaif@protectiacopilului.ro