Căminul pentru persoane vârstnice Periş


Căminul pentru persoane vârstnice Periş este un serviciu social cu personalitate juridică care funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Scopul serviciului social este asigurarea în regim rezidenţial a unui ansamblu de servicii de cazare, asistență medicală și socială pentru persoanele vârsnice aflate în imposibilitatea de a se îngriji independent.

Misiunea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş este creşterea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia, asigurarea unui trai normal zi de zi pentru beneficiari, sprijinul în menţinerea autonomiei şi independenţei personale, precum şi asigurarea posibilităţii de afirmare proprie a vârstnicilor