Buletinul informativ (Legea nr.544/2001)


Buletin informativ

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice https://protectiacopilului.ro/legislatie-organizarea-si-functionarea-institutiei/
Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice https://protectiacopilului.ro/structura-institutiei/
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice https://protectiacopilului.ro/2020/07/06/numele-si-prenumele-persoanei-responsabile-pentru-legea-544-2001/
Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice https://protectiacopilului.ro/contact-2/
Audienţe https://protectiacopilului.ro/program-de-audiente/
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  
Programele şi strategiile proprii https://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/Strategia-de-dezvoltare-a-Serviciilor-Sociale-din-Jud.Ilfov-2018_versiunea-5.varianta-noua.pdf

https://protectiacopilului.ro/category/proiecte-in-derulare/

https://protectiacopilului.ro/category/proiecte-in-asteptare/

https://protectiacopilului.ro/category/proiecte/

Lista cuprinzând documentele de interes public https://protectiacopilului.ro/2021/02/18/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii https://protectiacopilului.ro/2021/02/18/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate  

https://protectiacopilului.ro/modalitati-de-contestare-a-deciziei-autoritatii/