admin


Standardele minime de cost pentru serviciile sociale publice existente la DGASPC Ilfov sunt reglementate de  Hotărârea Guvernului Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii […]

Standarde de cost minime


MĂSURI DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU CORONAVIRUS   În contextul existenței virusului COVID-19 în România și în scopul asigurării protecției beneficiarilor, precum și a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, în perioada 12.03.2020-14.05.2020, programul cu publicul la sediile instituției va fi SUSPENDAT.        Solicităm tuturor […]

Anunt suspendare
Proiect depus Autoritatea de Management a Programul Operaţional Capital Uman (POCU) a lansat  luni, 28 octombrie 2019, apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială – axa prioritară 4/ prioritatea de investiţii 9.iv/ obiectivele specifice 4.12 şi 4.13. Un apel va […]

Prima cameră


09.12.2019 – Anunt prvind selecția de parteneri in vederea aplicării în cadrul apelului de proiecte “Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială ANEXA 1 – scrisoare intenție prima camera ANEXA 2 – Fisa partenerului prima camera ANEXA 3 – Declaratie eligibilitate […]

Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – cod MySMIS 127682 “Competitivi împreună !” Perioada de desfășurare: 11.07.2019 – 11.06.2021 Comunicat de presă Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi implementarea unei platforme naţionale centralizate, pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulţi şi copii cu certificate de încadrare […]

S.N.M.D. – Sistem Național de Management privind DizabilitateaData: 04/10/2019 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169 Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres […]

TEAM-UP Progres în calea îngrijirii alternative a copiilor


P.O.C.U.-TA – ”Facilitarea inserției pe Piața Muncii a Persoanelor cu Dizabilități”- Tehnologie Asistivă Comunicat de presa Proiectul prevede acordarea de subvenţii pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale […]

Facilitarea inserției pe Piața Muncii a Persoanelor cu Dizabilități- Tehnologie ...