Anunturi concurs


ANUNȚURI
Data anunțului Denumirea anunțului   Descarcă document
19.03.2021 Rezultatele  finale obtinute de candidati la concursul de ocupare a posturilor personal contractual – îngrijitor în cadrul CIA Ciolpani
18.03.2021 Rezultatul  probei interviu la concursul de recrutare personal contractual de îngrijitor în cadrul CIA Ciolpani
18.03.2021 Rezultatul  probei scrise la concursul de recrutare personal contractual de îngrijitor în cadrul CIA Ciolpani
11.03.2021 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare personal contractual de îngrijitor în cadrul CIA Ciolpani
24.02.2021 Anunț concurs pentru ocuparea a 3 funcții contractuale de execuție vacante
08.02.2021 Centralizator rezultate finale  la concursul de promovare pentru ocuparea postului de Șef Birou Secretariatul Comisiei
08.02.2021 Rezultatul probei intereviu la concursul de promovare pentru ocuparea postului de Șef Birou Secretariatul Comisiei
08.02.2021 Rezultatul probei scrise  la concursul de promovare pentru ocuparea postului de Șef Birou Secretariatul Comisiei
28.01.2021 Rezultatul selecției dosarului de înscriere  la concursul de promovare pentru ocuparea postului de Șef Birou Secretariatul Comisiei
06.01.2021 Anunț concurs de promovare
26.08.2020 Centralizator rezultate finale la concursul de promovare in grad profesional 
25.08.2020 Rezultatul probei interviu la concursul de promovare in grad profesional 
24.08.2020 Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad profesional 
19.08.2020 Rezultatul selectiei dosarelor privind promovarea in grad profesional 
24.07.2020 Anunt privind promovarea in grad profesional a functionarilor publici
17.03.2020 Centralizator rezultate finale la concursul de recrutare pentru postul vacant personal contractual de șofer – organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
16.03.2020 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru postul vacant personal contractual de șofer – organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
 05,03,2020 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru postul vacant personal contractual de șofer – organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului llfov
20.02.2019 Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de șofer
03,02,2020 Rezultatul final al concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual –
organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov
31,01,2020 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare a posturilor vacante personal contractual – organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Ilfov
29.01.2020 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare a posturilor vacante personal
contractual – organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului
Ilfov
23.01.2020 Centralizator rezultate finale la concursul de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere de Şef Serviciu Resurse Umane şi Formare Profesională, Şef Serviciu Juridic şi Contencios, Şef Serviciu Management de Caz şi Monitorizare Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
20.01.2020 Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere de Şef Serviciu Resurse Umane şi Formare Profesională, Şef Serviciu Juridic şi Contencios, Şef Serviciu Management de Caz şi Monitorizare Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
20.01.2020 Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere de Şef Serviciu Resurse Umane şi Formare Profesională, Şef Serviciu Juridic şi Contencios, Şef Serviciu Management de Caz şi Monitorizare Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
17.01.2020 Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare a posturilor vacante personal contractual
09.01.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea
functiilor publice de conducere de Şef Serviciu Resurse Umane şi Formare Profesională, Şef Serviciu Juridic şi Contencios, Şef Serviciu Management de Caz şi Monitorizare Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
30.12.2019 Anunț concurs pentru ocuparea a 11 funcții contractuale de execuție vacante
20.12.2019 Anunț concurs de promovare în vederea ocupării a patru funcţii publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
18.11.2019 Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul de ocupare a
posturilor vacante/personal contractual – organizat de Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
15.11.2019 REZULTATUL PROBEI INTERVIU EVALUARE 2019
13.11.2019 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
05.11.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare a posturilor vacante personal contractual – organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
31,10,2019 Rezultatul final al concursul de ocupare a postului de Şef Centru din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra – organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
30.10.2019 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului de Șef Centru din cadrul Centrului de ingrijire și Asistență pentru Tineri Vidra organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
30.10.2019 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de Șef Centru la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Tineri Vidra organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
23.10.2019 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare a postului vacant personal contractual de Șef
Centru – organizat de Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Ilfov
21.10.2019 Anunț privind concursul  organizat în data de 12.11.2019, ora 11: 00, pentru ocuparea a 6 functii contractuale de executie vacante.
08.10.2019 Anunț privind concursul  organizat în data de 30 octombrie 2019, ora 11:00, pentru ocuparea  unui post de conducere de Șef Centru la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Tineri Vidra
20. 09. 2019 Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual – organizat de Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
19. 09. 2019 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
16.09.2019
Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual
09.09.2019 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare a posturilor vacante personal contractual – organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov
22.08.2019 Anunț privind concursul  organizat în data de 13 septembrie 2019, ora 11:00, pentru ocuparea  posturilor contractuale de executie vacante
09.08.2019
Rezultatele finale ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual
07.08.2019 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual
01.08.2019
Rezultatul contestației față de rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de șofer.
01.08.2019 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual
 23.07.2019 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare a posturilor vacante personal contractual
09.07.2019 Rezultatul selectiei cererii de inscriere la exemenul de promovare în clasă
12,07,2019  Rezultatul probei scrise  la exemenul de promovare în clasă
12,07,2019 Rezultat interviu la exemenul de promovare în clasă
12,07,2019  Centralizator rezultate promovare  la exemenul de promovare în clasă
30.07.2019 Anunț privind concursul  organizat în data de 30 iulie 2019, ora 11:00, pentru ocuparea  posturilor contractuale de executie vacante
27.06.2019 Anunț privind promovarea în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de nivel inferior
02.10.2018 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare aposturilor vacante personal contractual
30.10.2018 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare aposturilor vacante personal contractual
22.10.2018 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de ocupare aposturilor vacante personal contractual
08,10,2018 Anunț privind concursul  organizat în data de 30 octombrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor contractuale de executie vacante
28.08.2018 Rezultatul final al concursului de ocupare a posturilor vacante personal contractual
28.08.2018 Rezultatul final al concursului de ocupare a postului de administrator personal contractual
27.08.2018 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante personal contractual
27.08.2018 Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului de administrator
22.08.2018 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual
22.08.2018 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant/personal contractual pe perioada nedeterminata   de administrator din cadrul Centrului de Plasament Pesris nr. 5
13.08.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere la concursul de ocupare a postului vacant/personal contractual pe perioada nedeterminata   de administrator din cadrul Centrului de Plasament Pesris nr. 5
10.08.2018 Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual
22.08.2018 Anunț privind concursul  organizat în data de 22 august 2018, ora 11:00, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de administrator din cadrul Centrului de Plasament Pesris nr. 5
22.08.2018 Anunț privind concursul  organizat în data de 22 august 2018, ora 11:00, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor vacante de executie.
28.12.2017  Rezultat final al concursului de ocupare a posturilor vacante personal/personal contractual   
27.12.2017 Rezultatul probei interviu la concursul de a posturilor vacante/personal contractual   
27.12.2017 Rezultatul probei scris la concursul de a posturilor vacante/personal contractual
18.12.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual
29.11.2017 Anunț privind concursul  organizat în data de 27 decembrie 2017, ora 11:00, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 15 posturi vacante
06.11.2017 Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare in grad profesional
06.11.2017 Rezultatul probei interviu la  concursul de promovare in grad profesional
06.11.2017 Rezultatul probei scrise la  examenul de promovare in grad profesional
27.10.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere la concursul de promovare in grad profesional 
07.08.2017 Raportul final al concursului de ocupare a posturilor vacante de Sef Centru
04.10.2017 Anunt Promovare in grad pt functiile publice de executie
04.08.2017 Rezultatul contestatiei formulate fata de rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor de sef centru
03.08.2017 Rezultatul probei scrise la concursul ocupare a posturilor de sef centru
01.08.2017 Rezultatul  contestatiei dosarului de inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de Sef Centru
28.07.2017 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul din data de 03.08.2017
12.07.2017 Anunț privind concursul  organizat în perioada 03-07 august 2017, pentru ocuparea a zece funcții contractuale de conducere Șef Centru
22.12.2016 Rezultate finale ale concursului de   recrutare functii publice de executie
22.12.2016 Rezultatul interviului la concursul   de recrutare functii publice de executie
21.12.2016 Centralizator rezultate finale   pentru concursul de ocupare al functiei publice de condcucere Sef-Serviciu   Prevenire, Marginalizare Sociala
20.12.2016 Rezultatul probei scrise la   concursul de ocupare a functiilor publice de executie  vacante
Rezultatul interviului la concursul de ocupare a functiei publice de conducere de Sef-Serviciu Prevenire, Marginalizare Sociala
Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a functiei publice de conducere Sef-Serviciu Prevenire, Marginalizare Sociala
 20.12.2016 Rezultate finale obtinute de candidati la ocuparea posturilor vacante personal contractual
Rezultatul interviului la concursul   de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante/personal contractual
Rezultatul Contestatiei cu privire   la rezultatul probei scrise la concursul din data de 14.12.2016
20.12.2016 Rezultatul selectie dosarelor de   inscriere la concurs de ocupare a functiei publice de conducere Sef  serviciu – Serviciul Prevenire, Marginalizare Sociala
21.12.2016 Rezultatul selectiei dosarelor de   inscriere la concursul de ocupare a functilor publice de executie
14.12.2016 Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual.  
12.12.2016 Rezultatele examenului de promovare.    
08.12.2016 Rezultatele examenului de promovare organizat in data de 08.12.2016.  
12.12.2016 Examen de promovare pentru posturile de asistent medical principal.  
21.12.2016 Concurs pentru ocuparea a 13 posturi de executie vacante.  
20.12.2016 Concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef Serviciu – Serviciul Prevenire, Marginalizare Sociala.  
14.12.2016 Concurs de recrutare in vederea ocuparii a 54 de posturi de executie vacante.  
16.11.2015 Concurs/examen de promovare in grad profesional pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate (depunere dosare pana la 07.12.2015) .
 02.09.2015 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual – organizat de Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Ilfov .
17.08.2015  Concurs de recrutare in data de 09.09.2015 – proba scrisa in vederea ocuparii a 4 posturi vacante (1 post vacant de conducere si 3 posturi vacante de executie). 
17.06.2015 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante/personal contractual – organizat de Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Ilfov.
22.06.2015 Concurs de recrutare in data de 22.06.2015 – proba scrisa in vederea ocuparii a 27 posturi de executie vacante.
26.06.2015 Concurs in data de 26.06.2015 – proba scrisa si 30.06.2015 – interviu, pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante.