ACTIVITATEA DE INFORMAREA PREALABILĂ


Persoanele care îşi exprimă intenţia de a adopta se pot adresa Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau O.P.A. specializate în acest domeniu pentru obţinerea informaţiilor referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din România, la etapele procesului de adopţie internă şi termenele aferente acestora, profilul public al copilului adoptabil, precum şi la documentele necesare eliberării atestatului de persoană sau familie aptă să adopte.

Informaţiile sunt furnizate în cadrul unei întâlniri organizate la sediul instituţiei/al organizaţiei sau prin intermediul platformelor online. La finalul întâlnirii, persoanei îi este înmânat sau, după caz, îi este transmis prin intermediul corespondenţei electronice un material cuprinzând aceste informaţii.

Activitatea de informare realizată la sediul direcţiei se consemnează într-un document redactat în două exemplare, semnat de solicitant şi de persoana care a realizat această activitate, din care unul se înmânează solicitantului şi unul compartimentului de specialitate.

Activitatea de informare realizată online se consemnează într-un document redactat într-un exemplar, care conţine menţiunea ,,activitate realizată online”, semnat de persoana care a realizat această activitate, care se transmite solicitantului, cu confirmare de primire, prin intermediul poştei electronice a solicitantului.

Arătăm că, prevederile arătate anterior nu se aplică  în situaţia persoanelor care doresc să adopte copilul alături de care s-au bucurat de viaţă de familie o perioadă de minimum 6 luni.