Actele necesare pentru intocmirea dosarului in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap – adulti.


DOCUMENTE  NECESARE  ÎN VEDEREA  ÎNTOCMIRII  DOSARULUI  PENTRU

 SERVICIUL DE EVALUARE  A PERSOANELOR  ADULTE CU HANDICAP- ILFOV

 

 1. Carte/buletin de identitate(în termen de valabilitate)-copie si original;
 2.  Certificat de nasterecopie şi original;
 3. Certificat casătorie/hotărâre de divorţ /certificat deces soţ –copie şi original (pentru femei);
 4.  Anchetă socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul Primăriei pe a carei rază are domiciliul sau   resedinţa solicitantul  –original (efectuată înaintea prezentării la SECPAH);
 5.   Adeverintă de salariat (pentru salariați)–original;
 6.   Decizie de pensionare: medicală si administrativă (pentru pensie de invaliditate) si decizia administrativă (pentru pensie limită   vârstă) original si copie +  talon – original;
 7. Adeverinţă de venituri , pentru venituri impozabile, de la ANAF( persoanele  fără venituri )
 8. Certificatul de încadrare în grad de handicap (ultimul)- copie;
 9.  Scrisoare medicală–tip- de la medicul de familie – original;
 10. Certificat medical cu timbru adresat comisieide evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor)- original, în baza actelor medicale recente;
 11. Bilete de ieşire din spital ,recente şi de la debutul afecţiunii –original si copie;
 12. Investigatii paraclinice,care pot fi completate la solicitarea SECPAH–copie si original;
 13. Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii si starea prezenta, adresat SECPAH–original;
 14. Documente medicale de la debutul afecţiunii (copilărie ,adolescenţă-unde este cazul ) –copie si original;
 15. Alte acte care pot sa dovedeasca debutul precoce (:livret militar ,decizie pensie invaliditate )-copie si original;
 16. Proces verbal medico-legal in cazul accidentelor de munca,rutiere ,agresiunicopie si original;
 17. Adeverinţă sociala de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este  netransportabilă;
 18. În cazul vizei de reşedinţă / Ilfov , negaţie de la DGASPC de domiciliu( că nu figurează cu indemnizaţie de handicap)
 19. Două dosare cu şină.