D.G.A.S.P.C. ILFOV are următoarea structură organizatorică :

           DIRECTOR EXECUTIV

 Structuri subordonate:

 • Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională;
 • Serviciul Adopții și Postadopții;
 • Serviciul Juridic și Contencios;
  • Biroul Delicvență Juvenilă;
 • Biroul Secretariatului pentru Protecția Copilului și al Comisiei de Evaluare a Persoanelor adulte cu Handicap;
 • Compartiment Audit Public Intern;
 • Biroul Strategie și Management;
 • Biroul Comunicare și Monitorizare ;
 • Complexul de Servicii Sociale Est ,,Voluntari”
  • Centrul de Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență domestică și telefonul social;
  • C.P.R.U.P.A. Acasă;
  • Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane;
 • Complexul de Servicii Sociale ,,Săftica”
  • C.P.R.U ,,Săftica”;
  • Centrul Maternal ,,Săftica” și
  • Locuința protejată ,,Săftica”.
 1. DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Structuri subordonate :

 • Serviciul Evaluare, Consiliere și Sprijin pentru Asistenții Maternali
  • Compartiment asistenți maternali profesioniști
 • Serviciul Probleme de Tip Familial și Rezidențial;
 • Serviciul Incluziune, Programe, Analiză și Identificare Servicii Sociale;
 • Biroul Prevenire a Separării Copilului de Familie;
 • Biroul Evaluare Complexă a Copilului;
 • Complex de Servicii Sociale Sud ,,Vidra”
  • Centrul de zi Copii;
  • Centrul de consiliere și informare;
 • Complex de Servicii Sociale Copii (serviciu modular) Periș:
  • Casa de tip familial ,,Ariniș”,
  • Casa de tip familial ,,Sabar”,
  • Casa de tip familial ,,Periș”, 
 1. DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 Structuri subordonate :

 • Serviciul Management de caz si monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități:
  • Compartimentul asistenți personali profesionișt;
 • Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești;
 • Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bălăceanca;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vidra;
 • Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială:
 • Biroul Asistență Persoane Adulte;
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș.
 1. DIRECŢIA ECONOMICĂ:

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Structuri subordonate :

 • Compartiment Planificare Bugetară și Management Financiar;
 • Compartiment Contabilitate și Salarizare;
 • Compartiment Achiziți Publice și Monitorizare Contracte;
 • Serviciul Administrativ, Patrimoniu Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI- Coordonează partea administrativă din cadrul centrelor.