INFORMARE PUBLICĂ


                                                     

     

  INFORMARE  PUBLICĂ

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Ilfov nr.22972/27.10.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu nr.60023/ 27.10.2023, adresa nr. 7338/12.03.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu nr. 13203, adresa 7985/ 15.03.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu nr. 14380/ 18.03.2024,  cât și adresa 8661/ 22.03.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu nr. 15647/ 22.03.2024, prin care se cere sprijin pentru demararea  procedurii pentru schimbarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov, respectiv a selecției unui reprezentatnt desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, facilitează desemnarea unui reprezentant, din partea organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov, așa cum prevede Art.85 Alin 4 (litera c) din Legea nr. 448/2006,  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În acest sens, organizațiile  neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, sunt rugate să transmită prin intermediul poștei electronice, până cel târziu,  Miercuri 10.04.2024, ora 14, la adresa de e-mail: dgaspcif@protectiacopilului.ro, propunerea individuală și să desemneze de comun acord o persoană care să facă parte din Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov, ce își desfășoară activitatea în sediul Spitalului Județean Ilfov (Bd. Basarabia, nr.49-51, Sector 2, București), în baza următoarelor prevederi legale:

  • Legea nr.448 din 6 decembrie 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Hotărârea nr.430/2008 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap;
  • Ordinul nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;
  • Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.36 din 28.02.2023 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov.

Organizațiile care intenționează să facă propuneri în vederea desemnării ca membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov, trebuie să transmită prin intermediul poștei electronice următoarele documente:

 

  • o scurtă scrisoare de intenție;
  • documentul care să ateste desfășurarea de activități în beneficiul persoanelor cu handicap;
  • Curriculum Vitae actualizat al persoanei propuse.

 

Decizia referitoare la membrul desemnat va aparține în totalitate organizațiilor neguvernamentale implicate în procesul de desemnare a reprezentantului ONG în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Ilfov.