Informarea tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în baza legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului.


Comunicat de presă