Daily Archives: 29/03/2021


Comunicat de presă 30.03.2021 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor Cod proiect POCU/480/4/19/127169 Vrei să devii asistent maternal în Județul Ilfov? Iată ce trebuie să faci! Dacă vrei să devii asistent […]

TEAM-UP Progres în calea îngrijirii alternative a copiilor