SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR.6150/12.06.2020 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020


22.06.2020

 

 

SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR.6150/12.06.2020

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCU, pentru implementarea proiectului cu titlul:

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov”, cod proiect 128796

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POCU/478/4/18,  Operațiune compozită O.S. 4.12, 4.13, 4.14/18

Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

 

Denumire Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie ”Dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie și asigurarea îngrijirii acestuia în comunitatea județului Ilfov”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Crearea de servicii de recuperare diversificate oferite prin intermediul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Periș, județul Ilfov, în localitatea Peris.

– Înființarea unui nou serviciu social la nivelul comunității : Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Peris, județul Ilfov.

– Creșterea competențelor prin formarea de profesioniști implicați în procesul de recuperare al copilului cu dizabilități aflat în risc de separare de familie.

 

Rezultate așteptate:

Rezultat de proiect 1- 235 copii cu dizabilități proveniți din familii unde sunt expuși riscului de abandon, beneficiază de servicii dezvoltate în comunitatea județului Ilfov.

Rezultat de proiect 2 –  Centru de zi pentru Copii cu Dizabilități dotat cu aparatură specifică.

Rezultat de proiect 3 – 10 angajați instruiti prin programe de formare profesională.

 

Data de începere a contractului de finanțare: 12.06.2020

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni.

Valoarea totală:  4.014.036,90 lei,

Valoarea eligibilă a Proiectului: 3.824.075,13 lei, din care:

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European:     3.059.260,10 lei – 80%

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:                 536.918,21 lei – 18%

– Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului:                                             78.042,27 lei – 2%