Prima cameră


Proiect depus

Autoritatea de Management a Programul Operaţional Capital Uman (POCU) a lansat  luni, 28 octombrie 2019, apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială – axa prioritară 4/ prioritatea de investiţii 9.iv/ obiectivele specifice 4.12 şi 4.13. Un apel va finanţa proiecte în regiunile mai puţin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată Bucureşti – Ilfov.

Apelurile de proiecte vor finanţa acţiuni care vor pregăti tinerii pentru a avea o viaţă independentă după părăsirea sistemului instituţionalizat de protecţie. Bugetul alocat, de 23 milioane euro, este repartizat la nivelul regiunilor de dezvoltare astfel: 21 milioane euro (finanţarea UE + finanţarea naţională) pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia), din care finanţarea UE – 17,85 milioane euro şi 2 milioane euro (finanţarea UE + finanţarea naţională), dedicat regiunii dezvoltate (Bucureşti-Ilfov), din care finanţare UE – 1,6 milioane euro.

Activităţi eligibile finanţate prin intermediul acestui program sunt: Dezvoltarea şi furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie, dar şi a celor care au părăsit sistemul instituţionalizat începând cu anul 2016; Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie, precum şi a copiilor/tinerilor care au părăsit sistemul în ultimii 4 ani; Sprijin acordat pentru susţinerea tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinţe şi a plăţii utilităţilor.