Yearly Archives: 2020
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor Cod proiect POCU/480/4/19/127169   Dacă vrei să devii asistent maternal profesionist, acum este șansa ta! Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov își […]

Vrei să devii asistent maternal în Județul Ilfov? Iată ce ...


22.06.2020     SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR.6150/12.06.2020 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020     Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCU, pentru implementarea proiectului cu titlul: “Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov”, cod proiect 128796 Proiectul este […]

SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR.6150/12.06.2020 în cadrul Programului Operațional ...Standardele minime de cost pentru serviciile sociale publice existente la DGASPC Ilfov sunt reglementate de  Hotărârea Guvernului Nr. 978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii […]

Standarde de cost minime


MĂSURI DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU CORONAVIRUS   În contextul existenței virusului COVID-19 în România și în scopul asigurării protecției beneficiarilor, precum și a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, în perioada 12.03.2020-14.05.2020, programul cu publicul la sediile instituției va fi SUSPENDAT.        Solicităm tuturor […]

Anunt suspendare
Proiect depus Autoritatea de Management a Programul Operaţional Capital Uman (POCU) a lansat  luni, 28 octombrie 2019, apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială – axa prioritară 4/ prioritatea de investiţii 9.iv/ obiectivele specifice 4.12 şi 4.13. Un apel va […]

Prima cameră