Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș


“Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș”

Obiectivul general al proiectului este oferirea de servicii de informare şi consiliere, cursuri de calificare şi perfecţionare, promovarea principiului egalităţii de şanse, şi utilizarea tehnologiilor moderne pentru facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii mai bune şi implicit o viaţă mai bună. Obiectivul general este acela de creştere a calităţii serviciilor specializate de reabilitare şi integrare profesionala a peroanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în scopul diminuării marginalizării sociale, discriminării şi sărăciei si incluziunii sociale a acestora.