Registrul Electronic Național privind Persoanele cu Handicap – R.E.N.P.H.


RNEPH – Registrul Electronic Național al Persoanelor cu Handicap – 

în parteneriat cu ANDPDCA

Registrul Electronic Național privind Persoanele cu Handicap (RENPH)

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1106 din 9 martie 2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap, Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) are obligaţia de a constitui şi administra Registrul electronic central privind persoanele cu handicap (Registrul central) – depozit de date central care va cuprinde toate informaţiile existente în bazele de date ale direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) aflate în subordinea consiliilor judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Registrul răspunde următoarelor nevoi :

  • Necesitatea unui sistem informatic naţional de gestiune şi monitorizare a aplicării reglementărilor din domeniu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
  • Necesitatea creşterii nivelului calitativ al coordonării la nivel central a activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Necesitatea armonizării aplicaţiilor informatice de la nivelul CEPAH şi DGASPC (cel puţin la nivelul conţinutului informaţional);
  • Monitorizarea implementării politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Necesitatea unui sistem unic de generare de rapoarte statistice selective şi sintetice, precum şi de analiză multidimensională;
  • Necesitatea reflectării rapide la nivel naţional a modificărilor efectuate în datele din sistem la nivel local (în momentul de faţă rapoartele statistice de la nivel central sunt defazate cu aproximativ 2 luni faţă de momentul generării lor la nivel local şi cu 2-3 luni faţă de momentul producerii unei modificări în sistem, datorită timpului de prelucrare a datelor);
  • Necesitatea corelării şi analizării diverşilor indicatori statistici;
  • Eliminarea riscului ca anumite informaţii să fie depăşite ca timp, lipsa informaţiilor sau anumite informaţii incorecte putând conduce la luarea unor decizii neconforme cu realitatea sau întârziate.

Registrul electronic central privind persoanele cu handicap s-a realizat în cadrul Proiectului privind incluziunea socială aprobat prin Legea nr.40/2007 – Programul pentru persoane cu handicap, componenta (iii) „elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare pentru MMFPS – ANPH” cuprins în cadrul acestuia, devenind operaţional începând cu data de 27 iunie 2014, fiind dezvoltat în baza Contractului nr. 9/11.09.2012 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi S.C. TeamNet International S.A. privind acordarea de Servicii de consultanţă pentru dezvoltarea Registrului Electronic Naţional pentru Persoanele cu Handicap.

Aplicaţia informatică Registrul Electronic Naţional privind Persoanele cu Handicap este utilizată în mod constant pentru producerea de rapoarte standard, fiind actualizată lunar cu datele transmise în format electronic, pe FTP, de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

De asemenea, Registrul Electronic Național privind Persoanele cu Handicap este furnizor de date către alte instituții ale statului, potrivit protocoalelor încheiate (Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), cât și în cadrul unor proiecte la nivel guvernamental (Proiectul Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor furnizoare de date necesare fundamentării politicilor și deciziilor Guvernului – Tablou de bord la nivelul Secretariatului General al Guvernului).