Actele necesare pentru intocmirea dosarului in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap – adulti.


ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU SERVICIUL DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP -ILFOV

 • Carte/buletin de identitate (in termen de valabilitate)-copie si original;
 • Certificat de nasterecopie si original;
 • Certificat casatorie/hotarare de divort/certificate deces sotcopie si original(pentru femei);
 •  Ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau          resedinta persoana cu handicap ,din judetul Ilfov-original,efectuata inaintea prezentarii la SECPAH;
 •  Adeverinta de salariat –original;
 •  Decizie de pensionare:-medicala si administrativa(pentru pensie de invaliditate)si administrativa(pensie de limita     varsta)original si copie si talonoriginal;
 •  Adeverinta de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administratia financiara –original (pentru persoanele fara venituri);
 •  Adeverinta de la Primarie pentru venituri neimpozabile –original;
 • Certificatul de incadrare in grad si tip de handicap(ultimul)-copie;
 •  Scrisoare medicala –Tip- de la medicul de familie- original;
 •  Certificat medical cu timbru,adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap(care se elibereaza de la secretariatele spitalelor)- original, in baza actelor medicale recente;
 • Bilete de iesire din spital ,recente si de la debutul afectiunii –original si copie;
 •  Investigatii paraclinice ,care pot fi completate la solicitarea SECPAHcopie si original;
 •  Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii si starea prezenta, adresat CEPAHoriginal;
 •  Documente medicale de la debutul afectiunii (copilarie ,adolescenta-unde este cazul ) –copie si original;
 •  Alte acte care pot sa dovedeasca debutul precoce (ex.:livret militar ,decizie pensie invaliditate )-copie si original;
 •  Proces verbal medico-legal in cazul accidentelor de munca,rutiere ,agresiuni –copie si original;
 •  Adeverinta sociala de la medicul de familie vizata de serviciul social al Primariei ca persoana este                     netransportabila;
 •  Doua dosare cu șină pentru îndosarierea actelor;